Privacyverklaring

Privacyverklaring Inspire Women’s Network (IWN) 

IWN, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.inspirewomensnetwork.com, info@Inspirewomensnetwork.com. 

Persoonsgegevens die wij verwerken. 
IWN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Wat verwacht IWN van jou? 
IWN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze uitnodigingen, informatie over onze activiteiten en plannen. 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening – Indien je daar toestemming voor hebt gegeven, je persoonsgegevens en pasfoto weer te geven op de ledenpagina van de IWN website. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
IWN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IWN) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
IWN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld. Na opzegging van het donateurschap hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar voor alle bij ons bekende gegevens.